odkrywanie historii

lokalizacja miejsc pamięci w Gminie Poniatowa


Zapraszamy do zwiedzania miejsc pamięci według naszego przewodnika zatytułowanego Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa, publikacji dostępnej w całości na kolejnych podstronach tego serwisu [zob.: czytaj więcej]. Można ją także pobrać jako plik pdf, korzystając z przycisku umieszczonego pod listą obiektów.

Poniżej znajduje się lista miejsc pamięci oraz szczegółowa mapa, na której są one ponumerowane i umieszczone w kolejności, w jakiej pojawiają się w publikacji. Klikając na numer porządkowy przypisany każdemu z obiektów otworzy się odpowiednia strona publikacji Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa, natomiast po naciśnięciu opisowej nazwy pomnika, mogiły czy cmentarza przeniesiemy się na właściwą dla danego miejsca podstronę naszego serwisu – katalogu miejsc pamięci w Gminie Poniatowa:

  pomnik pamięci tysięcy ofiar wymordowanych w latach 1941–1944 przez okupanta hitlerowskiego w obozie pracy w Poniatowej – Poniatowa;
   pomnik pamięci 14 000 Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, więźniów niemieckiego obozu pracy w Poniatowej zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji podczas akcji „Erntefest” („Dożynki”) w dniu 4 listopada 1943 roku, usytuowany w miejscu egzekucji – Poniatowa;
   pomnik pamięci ofiar hitleryzmu wymordowanych na terenie Poniatowej w latach 1941–1944 – Poniatowa;
   pomnik pamięci ofiar hitleryzmu wymordowanych na terenie obozu pracy w Poniatowej w latach 1941–1944 w ilości 22 892 osób – Poniatowa;
   pomnik pamięci bohaterów powstania styczniowego – Poniatowa, cmentarz komunalny;
   cmentarz wojenny żołnierzy różnych narodowości walczących w armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych w 1914 roku – las w pobliżu wsi Darowne;
  zbiorowa mogiła żołnierzy I wojny światowej poległych w latach 1914–1915 – Leśniczówka;
  mogiła powstańcza poświęconą bohaterom poległym w 1831 roku w walkach o niepodległość – Kraczewice;
   I zbiorowa mogiła pamięci żołnierzy Armii Krajowej Wojska Polskiego poległych w latach 1939–1946 – Kraczewice, cmentarz parafialny;
   II zbiorowa mogiła pamięci żołnierzy Armii Krajowej Wojska Polskiego poległych w latach 1939–1946 – Kraczewice, cmentarz parafialny;
   cmentarz żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej w lipcu 1915 roku – Szczuczki Kolonia;
   pomnik Żołnierzy Niezłomnych Obwodu Puławy WiN, którzy zginęli w walce z grupą operacyjną UB i KBW 17 lutego 1947 roku – Niezabitów;
  bezimienna mogiła żołnierza II wojny światowej – Obliźniak;
  kapliczka ku czci poległych o wolność i niepodległość Polski w latach 1939–1945 – Niezabitów Kolonia;
  pomnik pamięci jeńców radzieckich zamordowanych przez oprawców hitlerowskich w drodze do obozu w Poniatowej w dniu 1 listopada 1941 roku – Niezabitów Kolonia.

czytaj więcej      tu można pobrać publikację Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa jako plik pdf       mapa do pobrania

początek strony   >

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa